Print this page

እነ ሀብታሙ አያሌው ጉዳያቸውን ከማረሚያ ውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ትእዛዝ ተሰጠ

ኢብኮ Feb 17 2016

በሽብር ወንጀል ከተመሰረተባቸው ክስ በነጻ መሰናበታቸውን ተከትሎ የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ የአንድነት፣ ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ እና የአረና ፓርቲ አመራር የሆኑት አቶ ሀብታሙ አያሌው፣ ዳንኤል ሽበሺ፣ አብርሃ ደስታ፣ አብርሃም ሰሎሞን እና የሺዋስ አሰፋ ላይ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጠየቀባቸው ይግባኝ ክርክር ላይ ቆይተው የካቲት 3 2008 . ችሎቱ አምስቱም ተከሳሾች ጉዳያቸውን ከማረሚያ ውጭ ሆነው ይከታተሉ በማለት ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡

ይህን ተከትሎ የማረሚያ አስተዳደሩ ከአምስቱ ግለሰቦች ሦስቱ "ዳንኤል ሽበሺ፣ አብርሃ ደስታና የሺዋስ አሰፋ ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር የመጀመሪያ ሳምንት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19 የወንጀል ችሎት መዝገባቸውን እየተመለከት ሳለ ችሎት በመዳፈራቸው ከአንድ ዓመት ከሁለት ወር እስከ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በሚደርስ እስራት ቀጥቷቸው ገና የእስራት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ እንዴት ይፈቱ የሚል ትዕዛዝ ይደርሰኛል፤ ትዕዛዙ ግልጽ አይደለም" በማለት ለችሎቱ የጻፈው ደብዳቤ ትናንት የካቲት 7 2008 . ደርሷል፡፡

ተከሳሾቹም የእስራት ቅጣቱ እጃችን ከተያዘበት ቀን ጀምሮ ነው መቆጠር ያለበት፤ ይህ ከሆነ ደግሞ ችሎት በመዳፈር የተላለፈብን ቅጣት ይጠናቀቃል፤ ከእስር ተለቀን ነው ጉዳያችንን መከታተል ያለብን በማለት ለችሎቱ ሃሳባቸውን ገልጸዋል፡፡

ችሎቱም እጃችሁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ ሳይሆን መቆጠር ያለበት ወንጀሉን ከፈጸማችሁበት ቀን ጀምሮ ነው የሚቆጠረው በማለት ጉዳያቸውን በእስር ሆነው መከታተል አለባቸው ብሏል፡፡

ነገር ግን የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በችሎት መድፈር ያልተቀጡትን የቀድሞ የአንድነት ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሀብታሙ አያሌውና አቶ አብርሃም ሰሎሞን በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ መሰረት ለምን እንዳልለቀቃቸው ረቡዕ የካቲት 9 2008 የሚመለከተው ኃላፊ ችሎት ቀርቦ እንዲያስረዳ ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡

በሌላ በኩል አቶ ሀብታሙ አያሌው እና አብርሃም ሰለሞን ዛሬ ከእስር ተለቀዋል፡፡ የካቲት 3 2008 ሁሉም ግለሰቦች ከሀገር እንዳይወጡ መታዘዙ አይዘነጋም፡፡

Read 37416 times Last modified on Feb 17 2016