Gezu Ayele Mengistu

Gezu Ayele Mengistu

ጸሐፊው በሕግ የመጀመሪያ ዲግሪውን ከጅማ ዩኒቨርስቲ እንዲሁም ሁለተኛ ዲግሪውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ አግኝቷል። በሥራ መስክም በጎንደር ዩኒቨርስቲ ሕግ ትምህርት ቤት በሕግ መምህርነትና ተመራማሪነት ለአምስት ዓመታት አገልግሏል። በአሁኑ ወቅትም የባንክ ሕግ ባለሞያ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል። ጸሐፊውየኢትዮጵያ የባንክ እና የሚተላለፉ የንግድ ሰነዶች ሕግ’ (Ethiopian Law of Banking & Negotiable Instruments) የሚል መጽሐፉ ለኅትመት አብቅቷል፡፡ ጸሐፊው በአሁኑ ወቅት የአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ የሕግ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ነው፤ ጸሐፊውን በኢሜል አድራሻው gezu2015@yahoo.com መገኘት ይችላል።