Print this page

አብዛኞቹ ዳኞች ከጠበቆች ጋር እየተመሳጠሩ ይሠራሉ የሚል እምነት የለኝም አቶ ተገኔ ጌታነህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት

Yohanes Anberber (Sodere) Jun 24 2014

የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በመሆን የአገሪቱን የሕግ ተርጓሚ አካል የሚመሩት የተከበሩ አቶ ተገኔ ጌታነህ፣ በዳኞች ላይ የሚቀርብ ትችት ቢኖርም አብዛኞቹን ዳኞች የሚመለከት አለመሆኑን ለፓርላማ ገለጹ፡፡

አቶ ተገኔ የፌዴራል ፍርድ ቤቶችና የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የአሥር ወራት የሥራ አፈጻጸምን ባቀረቡበት ወቅት፣ ከብቸኛው የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ አቶ ግርማ ሰይፉ ለቀረበላቸው ከዲሲፕሊን ጋር የተየያዘ ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

‹‹በአሁኑ ወቅት ኅብረተሰቡ ጠበቆችን የሚመርጠው ምን ያህል ከዳኞች ጋር ትውውቅ አለው? ወይም ባለሥልጣን ያውቃል? በሚል መለኪያ መሆኑን የፀረ ሙስና ኮሚሽን ባካሄደው ጥናት ገልጿል፡፡ እርስዎ የሚመሩት አካል እንዲህ በመሆኑ ምን ይሰማዎታል?›› ሲሉ አቶ ግርማ ጠይቀዋል፡፡ የጥናቱ ውጤት በጠበቆች ላይ ያነጣጠረ ቢመስልም፣ የተተኮረው ዳኞች ላይ ነው ብለዋል አቶ ግርማ፡፡

አቶ ተገኔ ለጥያቄው በሰጡት ምላሽ ፀረ ሙስና ኮሚሽን ያጠናው ጥናት ተገቢነት እንደሌለው ራሱ ማመኑን በመጀመሪያ ከገለጹ በኋላ፣ በዳኞችና በጠበቆች መካከል መመሳጠር ሊኖር ቢችልም፣ ይህ ሁኔታ አብዛኞቹ ዳኞችን አይወክልም ብለዋል፡፡

‹‹አብዛኛዎቹ ዳኞች ከጠበቆች ጋር እየተመሳጠሩ ይሠራል ብዬ አላምንም፡፡ ጥቂት ዳኞች ይህንን ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ ችግሩ ግን ከዳኞች ጋ ብቻ የሚመነጭ አይደለም፤›› ያሉት አቶ ተገኔ፣ ችግሩን ለመቅረፍ ከሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ጠበቆችንም ጨምሮ እየሠሩ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡

የዳኝነት ዘርፍ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ በዚህ ዓመት ውስጥ ጥናት መደረጉን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ፣ ‹‹በውጤቱም በርካታ ችግሮች ተገኝተዋል፡፡ የሥነ ምግባር፣ የኪራይ ሰብሳቢነት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና ከአመራሩ ጀምሮ የክህሎት ችግሮች፤›› ዋነኞቹ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡

በተጠቀሰው የአሥር ወራት ጊዜ ውስጥም አንድ ዳኛ ከተገልጋይ በቀረበባባቸው ክስ በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው የቃል ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው፣ ሁለት ዳኞች ደግሞ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው መደረጉን በሪፖርታቸው አስረድተዋል፡፡

በ50 መዝገቦች የቀረቡ አቤቱታዎች በዲሲፕሊን የማያስጠይቁ በመሆናቸው እንዲዘጉና በሌሎች 17 መዝገቦች የቀረቡ አቤቱታዎች በድጋሚ እንዲጣሩ መወሰኑን በሪፖርታቸው አሳውቀዋል፡፡ በችግርነት ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ለዳኞች የመኖሪያ ቤት ለመገንባትና ትራንስፖርት ለማቅረብ የተወሰነውን በማስፈጸም ረገድ በመንግሥት በኩል ዘግይቷል ብለዋል፡፡

Read 32132 times Last modified on Jun 24 2014